Voldtægt – det er ikke din skyld

Om denne blog
Her på bloggen vil Kvindemuseet formidle materiale til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne.

Voldtægt – det er ikke din skyld

Bloggen vil også lægge op til debat: Hvordan kan vi forebygge voldtægt? Hvordan ændres holdninger til voldtægt, så offeret ikke skal skamme sig? Hvordan slipper man af med følelsen af overgreb, hvis man har været udsat for et sådant?

Du finder lettest rundt herinde ved at bruge enten  de overordnede overskrifter i toppen af siden eller ved at klikke dig nærmere ind på eksakte underoverskrifter i dispositionen for oven.

Vi håber, vi med denne blog kan være med til at ændre nogle holdninger. Vi skal lære at respektere folks grænser og derved være med til at forebygge voldtægter både indenrigs men også globalt, hvor vores udsagn og indstilling som verdensborger har stor betydning i f.t., hvor meget politikerne gør for at bekæmpe denne forbrydelsesform.
Ofte ses voldtægter brugt som våben i krige, og i nogle lande er det stadig udbredt, at voldtægt er en del af et naturligt onde, hvor piger og drenge udsættes for de frygteligste overgreb som en del af enten kulturen eller samfundsnormen.

Vi vil skabe opmærk­somhed omkring voldtægtsproblematikker, men få denne blogs brugere til at reflektere over, hvad voldtægt er, og hvilke holdninger de har til voldtægt, voldtægtsramte og gerningsmænd.

Bloggens formål er i sidste ende at forebygge voldtægt ved at medvirke til et holdningsskift.

Reklamer